« Tagasi

Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Elektriväli 05.10.2023 esitatud ja 17.10.2023 parandatud Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 17.10.2023 menetluse nr M-126039 juurde) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Hagudi külas, viiel eraomandisse kuuluval katastriüksusel: 66903:003:0023 Nõmme; 66903:003:0002 Jaagu-Jüri; 66903:003:0024 Nõmme; 66903:003:0021 Nõmme; 66903:003:0022 Nõmme.

Tegemist on ehitus- ja täiteliiva ning ehitus- ja täitekruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 kaevandit ja/või 25 puurauku sügavusega kuni 10m; Põhjavee ilmnemise korral mõõdetakse kõikides rajatud uuringuaukudes veetase maapinnast ning arvutatakse veetaseme absoluutkõrgused. Rajatud uuringupunktides määratakse materjali paksus, kirjeldatakse maavara ja selle lamami setteid. Kogu kasuliku kihi ulatuses võetakse proovid litoloogiliste erimite kaupa laboratoorseteks määranguteks.

Dokumentidega on võimalik tutvuda siin.