« Tagasi

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone püstitamine on detailplaneeringukohustuslik. Kuna piirkonna iseloom on välja kujunenud ning uusehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt, kaalutakse ehitusõiguse andmist projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste menetlusega asendatakse detailplaneeringu menetlus, kuna kõik eeldused vähem koormava menetluse korraldamiseks on täidetud.

Eelnõu avalikustatakse Rapla valla veebilehel ja valla infolehe "Rapla Teataja" novembrikuu numbris. Avalikustamise perioodil 11. kuni 28. novembrini 2023 on vallavalitsuse e-posti aadressile rapla@rapla.ee või kirjalikult vallakantseleisse oodatud eelnõu kohta arvamused ja ettepanekud.

asendiplaani_väljav6te

► Asendiplaan (autorid arhitektid Mihkel Urmet ja Andrus Kosk, osaühing TEMPT töö)

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu