« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu maikuu istungist

Esimest korda osales istungil Kaisa Kuusemets, kes alustas volikogutööd Kristjan Alleri asendusliikmena.

Kinnitati Rapla Lasteaedade Kelluke ja Naksitrallid arengukavad.

Kehtestati vanemate kaetava osa määr koolieelsetes lasteasutuses.

Muudeti sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra sõnastust.

Viidi läbi Rapla valla arengukava muutmise I lugemine.

Nõustuti andma otsustuskorras MTÜle Lennuspordi Föderatsioon tasuta kasutusse vallale kuuluv Rapla lennuväli  kaheks aastaks ja kuueks kuuks.

Algatati Hagudi alevikus Kastani tn 2 ja 4 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kauplusehoone ja elamute püstitamiseks.

Tunnistati Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiavälja detailplaneering kehtetuks Peetrimetsa maaüksuse osas.

Anti projekteerimistingimused Atla külas Tamme maaüksusele ja Seli külas Tominga maaüksusele üksikelamu ja seda teenindavate rajatiste kavandamiseks.

Anti Rapla vallas Kuusiku alevikus Vahtramaa asuv kinnisasi osaliselt kasutusse aiamaane.

Nõustuti Iiras ja Tuti külas asuvatele kinnisasjade koormamisega isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks jalgratta- ja jalgtee rajamiseks.

Valiti Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni esimeheks Margus Jaanson ja aseesimeheks Kaisa Kuusemets.

 

Ülekanne Rapla Vallavolikogu istungist 25. mail kell 17. Päevakorra ja lingi eelnõudele leiate allpoolt.

PÄEVAKORD:

1. Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2023-2025 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; lasteaia direktor Aune Kähär)
2. Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukava 2023-2025 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus /hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; lasteaia direktor Marje Krusell)
3. Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
4. Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 määruse nr 18 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja)
5. Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2018. määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
6. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine/Hagudi alevik, Kastani tn 2 ja 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Detailplaneeringu kehtestamine /Rapla linn, Viljandi mnt 61 ja 63/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine /Ülejõe küla, Laiavälja/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Projekteerimistingimuste andmine /Atla küla, Tamme/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Projekteerimistingimuste andmine /Seli küla, Tominga/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
11. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras /Rapla lennuväli/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Rain Terras)
12. Vallavara kasutusse andmine /Kuusiku alevik, Vahtramaa/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
13. Kinnisasja koormamine isikliku asutusõigusega Rapla valla kasuks /Iira küla, Kuusikuvälja/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
14. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks /Tuti küla, Sõõrumaa ja Sõerumaa-Veski/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
15. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks /Tuti küla, Sillaotsa/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
16. Volikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu esitaja volikogu esimees Kalle Toomet)

Päevakorra eelnõud siin.