« Tagasi

Volikogu mai istungi päevakord

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. mail 2023 algusega kell 17.00 Rapla riigimaja II korruse saalis.

 

PÄEVAKORD:

1. Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2023-2025 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; lasteaia direktor Aune Kähär)
2. Rapla Lasteaia Naksitrallid arengukava 2023-2025 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus /hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; lasteaia direktor Marje Krusell)
3. Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
4. Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 määruse nr 18 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja)
5. Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2018. määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
6. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine/Hagudi alevik, Kastani tn 2 ja 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Detailplaneeringu kehtestamine /Rapla linn, Viljandi mnt 61 ja 63/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine /Ülejõe küla, Laiavälja/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Projekteerimistingimuste andmine /Atla küla, Tamme/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Projekteerimistingimuste andmine /Seli küla, Tominga/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
11. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras /Rapla lennuväli/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Rain Terras)
12. Vallavara kasutusse andmine /Kuusiku alevik, Vahtramaa/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
13. Kinnisasja koormamine isikliku asutusõigusega Rapla valla kasuks /Iira küla, Kuusikuvälja/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
14. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks /Tuti küla, Sõõrumaa ja Sõerumaa-Veski/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
15. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Rapla valla kasuks /Tuti küla, Sillaotsa/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
16. Volikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu esitaja volikogu esimees Kalle Toomet)

Päevakorra eelnõud siin.

Istungit saab jälgida valla FB ja veebilehel.