« Tagasi

Koristustööd ja tuleohutus

Viimase nädala jooksul on ilm püsinud plusspoolel, lumi on hoogsalt sulanud ning aiatööde hooaeg tasapisi alanud. Koristustööde käigus tehakse sageli ka lõkkeid, kuid kahjuks kipub tuleohutus ununema. Eelnevate aastate maastikutulekahjud on näidanud, et tahtlikult põletatakse kulu üha harvem, mis on hea, kuid kahjuks on peamine põhjus hooletus lõkete tegemisel.

Kevadel tuleb tuld tehes olla eriti ettevaatlik, sest lume alt välja sulanud mullune rohi muutub juba esimeste tuultega kuluheinaks, mis kergesti süttib. Enne lõkke tegemist tuleb veenduda, et see on ohutus kauguses lähimatest hoonetest ja metsast. Ohutu vahemaa hooneteni on alla ühe meetrise lõkke puhul vähemalt kaheksa meetrit ja suurema lõkke korral vähemalt 15 meetrit. Metsani 20 meetrit. Tuleb rõhutada, et tegemist on minimaalse kaugusega, see võib alati suurem olla. Lõkkeaseme ümbrus tuleb puhastada kuluheinast. Kõige kindlam on, kui lõkke alus ümbritsetakse kivide või muldvalliga, et tuli mööda kuiva taimestikku edasi ei leviks.

Kindlasti tuleb jälgida ka tuule suunda ja kiirust. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, ehk nõrga tuulega. Tuule suund ei tohi olla hoonete ega ladustatud põlevmaterjali poole ning austage kindlasti ka oma naabreid. Kui ikka tuule suund on otse naabri majale või hoovi, tasub lõkke tegemine edasi lükata ja oodata soodsamat ilma.

Kulu põletamine on aastaringselt keelatud!

Kahjuks leidub igal aastal siiski neid, kes seda keeldu ning ka tuleohutuse reegleid eiravad.

Tuletan meelde, et Rapla vallas on Rapla Vallavolikogu vastu võtnud heakorraeeskirja, milles sätestatud nõuete kohaselt on tiheasustusalal keelatud aastaringselt põletada rohket suitsu tekitavaid jäätmeid ning halastusjäätmeid (lehed, oksad, kuivanud rohi).

Väljaspoole tiheasustusala tuleb samuti jälgida, et lõkkes põletatakse ikkagi ainult puhast puitu, pappi ja paberit.

Prügi koht on prügimäel ning lõkkes seda põletada ei tohi!

 

Marge Mäekivi
järelevalvespetsialist