« Tagasi

Lõkke tegemisel pea meeles tuleohutust, ohutuse eirajaid on võimalik trahvida

Esimese kevadsooja saabumisega on sagenenud lõkete tegemine. Päästeamet tuletab meelde, et tuld tehes peab järgima ohutusreegleid. Ohutuse eiramine ja hooletus võivad lisaks tuleõnnetustele tuua kaasa rahatrahvi. Meeles tuleb pidada, et lõkkes tohib põletada ainult puhast puitu, pappi ja paberit. Prügi koht on prügimäel ning lõkkes seda põletada ei tohi. 

Kui ilm lõkketegu võimaldab, tuleb meeles pidada, et tuld ei jäeta hetkekski järelevalveta. 

Kui varasemalt said trahvi määrata eeskätt inspektorid, siis nüüd on see võimalus vajaduse korral rohkematel päästetöötajatel. Summa, mis ohutusnõuete eiramise eest lühimenetluse korras välja tuleb käia, on 40 eurot. Karistusregistris selline trahv ei kajastu. Tõsisemaid rikkumisi menetlevad ohutusjärelevalve inspektorid, kelle määratud trahvisummad võivad olla tunduvalt suuremad, ulatudes kuni 1200 euroni.

Selleks, et lõkkest ei areneks tuleõnnetus, tuleb meeles pidada ja järgida ohutusreegleid:

* Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
* Tule tegemisel tuleb jälgida tuule suunda ja kiirust. Kui on oht, et tuul võib sädemed lõkkest kaugemale lennutada, tuleb lõkketegu jätta teiseks korraks.
* Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta isegi mitte hetkeks. Sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.
* Metsas võib lõket teha ainult selleks ettenähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
* Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
* Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.

Täpsemalt saab tuleohutusreeglitega tutvuda SIIN .

 

PÄÄSTEAMET 
Raua 2 | 10124 Tallinn
www.rescue.ee
http://www.facebook.com/paasteamet