« Tagasi

Atla külas Tamme projekteerimistingimuste avatud menetlus

fotolao ylsv6te

Fotolao ülevõte 07.04.2023.

Rapla Vallavalitsusele esitati 28. veebruaril 2023 taotlus projekteerida Atla külas Tamme maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0283, 100% elamumaa, pindala 5006 m²) üksikelamu. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve metsamajandusmaa hajaasustuses. Üldplaneeringuga on Juuru aleviku laiendamine kavandatud. Eelkõige on silmas peetud asustuse laienemist aleviku piires, kuid ka Juuru aleviku piiri vahetus läheduses Atla külas on detailplaneeringutega kavandatud ulatuslik asustuse laienemine. Tamme maaüksus jääb hõlpsalt ligipääsetavasse piirkonda, kuhu asustuse laienemine on loogiline. Tamme maaüksuse piirkond on põline asustusala. Juuru valla kultuurmaastikud on nii üld- kui maakonnaplaneeringu käsitluses olulised väärtused, mistõttu oluline nende väärtuste hoidmisel on säilitada inimtekkeline komponent maastikukujunduses. Projekteerimistingimuste andmise eesmärk on kaasa aidata üldplaneeringu eesmärkide saavutamisele.

Eelnõu avalikustamise periood oli 15. kuni 30. aprillini 2023. Avalikustamise jooksul ei esitatud eelnõule vastuväiteid.

► Taotlus

► Asendiskeem

► Projekteerimistingimuste eelnõu

Allpool on 5. märtsi 2023 fotod maaüksusel olevast ehitisest, 1936. a skeemilise katastrikaardi väljavõte ja 1955. a topokaardi väljavõte.

foto1 foto2

1936_kaart kaart2

Rapla Vallavolikogu 25. mai 2023 otsusega nr 30 projekteerimistingimused anti.