« Tagasi

Aeg tunnustada Rapla valla 2022 aasta tublimaid!

Foto autor Aimar Paidla

Aasta 2022 on jäänud minevikku ja just praegu, vahetult peale kiiret aastavahetust, on hea aeg meenutada, mis eelmisel aastal toimus ja kes vääriksid meie seast erilisemat tähelepanu.

Rapla Vallavalitsus ootab ettepanekuid alljärgnevate tunnustuste määramiseks:

Aasta majandusauhind
Auhind omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Sotsiaalvaldkonna tunnustus
Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Aasta kultuuriauhind
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Aasta haridusauhind
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Aasta õpilane
Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta spordiauhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Aasta noorsootöö auhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Ootame 15. märtsiks kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. Ettepanekud edastada e-postile rapla@rapla.ee, postiaadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või otse kodulehelt.

Rapla valla tunnustamise kord on kättesaadav siit.

Tunnustamise üldinfo ja varasemalt tunnustatud on kättesaadav siit.

Tunnustuse saajaid õnnitletakse pidulikul üritusel.