« Tagasi

Kopramäe keskuse kõnekoosoleku meeldetuletus

Rapla vald valmistab ette Kopramäe keskuse detailplaneeringu algatamist, millega Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0314) kavandatakse Kaitseliidu Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitus. Piirkondliku riigikaitselise administratiivobjekti kavandamisega seotud küsimuste arutamiseks korraldatakse 24.01.2023 algusega kell 19.00  Rapla Kultuurikeskuses (Rapla linn, Tallinna mnt 17, II korrus) kõnekoosolek. Algselt väljakuulutatud kinosaali asemel toimub koosolek samal korrusel asuvas Weinbergi saalis. Oodatud on kõik, keda detailplaneering puudutab või kes soovivad detailplaneeringu koostamisel kaasa rääkida. Kõnekoosolekul osalevad ka vallajuhid ning Kaitseliidu esindajad.

 

► Kavandatava detailplaneeringu materjalid valla kodulehel