« Tagasi

Rapla linn, Viljandi mnt 82 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 10.01.2023 projekteerimistingimuste taotlus Rapla linnas Viljandi mnt 82 maaüksusele (katastritunnus 67001:009:0050) täiendava üksikelamu kavandamiseks. Taotluse kohaselt on plaanis maaüksuse lõunapoolsest osast moodustada omaette katastriüksus pindalaga u 1200 m². 

Viljandi mnt 82 kuulub üksikelamute piirkonda. Maaüksuse üldplaneeringujärgne juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Linnades antakse ehitusõigus üldjuhul detailplaneeringuga, kuid olemasolevate ehitiste vahele võib üldplaneeringu tingimustega kokkusobivuse korral ehitusõiguse anda vallavalitsuse kaalutlusotsusel projekteerimistingimustega. Avatud menetluse korraldamine on kohustuslik. Eelnõu avalikustatakse vallamaja fuajees ja valla ametlikul veebilehel 11.02. kuni 27.02.2023. 

ÜP väljavõte

Ülal: üldplaneeringu kaardi väljavõte

 

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu