« Tagasi

Üleskutse tähistada esimest eesti kirjanduse päeva!

Pilt pärineb Eesti Rahvusraamatukogu veebilehelt

Tallinna Kirjanduskeskuse ning Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts kutsub üles tähistada 30. jaanuaril esimest eesti kirjanduse päeva! 

30. jaanuaril heisatakse esimest korda lipud ja tähistatakse eesti kirjanduse päeva. Eesti kirjanduse päevaga soovime väärtustada kirjanduse tüvitekste ning pöörata tähelepanu tänapäeva kirjandusele ja kirjanike rollile Eesti kultuuris ja ühiskonnas.

Kirjandus on inimeste ja põlvkondade ühendaja, sest hõlmab kogu rahvast, erinevaid vanuse- ja ühiskonnagruppe. Emakeelse ilukirjanduse lugemine rikastab sõnavara, aitab mõtestada ümbritsevat maailma ja sõnastada oma kujutlusi viisil, mida ei võimalda ükski teine kunstivorm. Kirjanduse mõju inimese vaimsele võimekusele ning kultuurilisele seotusele on hindamatu.

Kutsume teid üles tähistama eesti kirjanduse päeva kõikvõimalike erinevate tegevustega!

Olgu loetletud mõned võimalused:
koolipäeva alustamine ülekoolilise aktusega; lugemissoovituste ja ettelugemiste postitamine sotsiaalmeediasse; kirjandusvõistlused; ühislugemised; ühistegevused, mille keskmes on teoste kandumine ühest kunstikeelest teise (näidendid, filmid, muusika, kujutav kunst); kirjanduslikud matkad; kirjanike muuseumide külastamine; eesti kirjanduse lemmikteose valimine; lugejaauhindade jagamine, pimekohting raamatuga jne.

Need eesti kirjanduse päeva võimalikud sisustamised moodustavad vaid väikese kimbu ideedest, mis annaksid sellele päevale erilise tähenduse ja laia kõlapinna. Loodame, et seeläbi tekib igaühel isiklikum suhet emakeelse algupärase kirjanduse ja selle saavutustega!

KIRJANDUSE ÖÖDISKO. Tallinnas lõpetab esimese eesti kirjanduse päeva kirjanduse öödisko Tammsaare pargis, sest 30. jaanuaril on ka A. H. Tammsaare 145. sünniaastapäev. Öödisko on avaliku ruumi sündmus, kus kõigil on võimalus jalga keerutada kirjanikest DJ-de mängitava muusika saatel, mis on loodud eesti luuletekstidele. DJ-na teevad kaasa Jan Kaus, Keiti Vilms, Mart Juur

Tähistame kõik koos eesti kirjanduse päeva! 

Koordineeriv asutus:
Tallinna Kirjanduskeskus, Maarja Vaino, telefon (+372) 5558 3269, e-post: maarja@kirjandusekeskus.ee

Teate edastas:
Kairi Tilga, Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi juhatuse esimees, e-post: kairi.tilga@gmail.com