18.12.19

Tunnustatud Rapla linnas ja vallas aastani 2018

Rapla valla tunnustamise liigid olid:
Rapla valla aukodanik,
Haridusauhind „Rapla Rüblik",
Kultuuriauhind „Valla Vedur",
Valla parimad sportlased,
Majandusauhind „Rapla Sild", 
Sotsiaalvaldkonna „Elusa tule auhind",
Tiitel "Rapla valla kaunis kodu".

 

Rapla valla aukodanik

Rapla valla aukodanikuks nimetamine oli Rapla valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku tiitliga kaasnes teenetemärk.

Aunimetus anti üksikisikule, kellel oli silmapaistvaid teeneid valla elu arendamisel. Aukodaniku tunnustuse andmine ei olnud regulaarne.HEIKI KRAAM

pilt
 

3. märtsil 2017, Rapla valla 126. sünnipäeval, omistati Rapla valla aukodaniku tiitel Heiki Kraamile.

Heiki Kraam on töötanud 60 aastat Rapla kogukonna heaks ning teeb seda siiani. Väikeetevõtja.  Kohapatrioot.
Ta sündis Uuskülas, käis Raplas koolis ja elab ka praegu Raplas.
20 aastat oli Heiki Kraam maakonna teeninduskombinaadis peainsener, mis tähendas ettevõtte tehnilist juhtimist ning kuni 600 inimese töö haldamist maakonnas.

Seejärel kutsuti ta Rapla linna munitsipaalettevõttesse Ramuet, kus töötas kuni asutuse likvideerimiseni.
1987 aastal asutati Tulundusühistu OOM, kus vanahärra töötab siiani, olles teenusepakkuja ka  Rapla valla asutustele ja korteriühistutele. Teda tuntakse kui erudeeritud elektriinseneri, kes on alati valmis nõu ja jõuga appi tõttama, olgu see siis päeval või öösel.

Ta lööb seni aktiivselt kaasa Raplamaa Ettevõtjate Ühingu tegemistes, olles selle asutajaliige.

Lisaks tööle on osalenud Heiki Kraam ka Rapla kultuurielus tantsides 20 aastat rahvatantsu Linda Rausi rühmas ja lauldes meeskooris.MIHKEL KUKK

pilt

26. veebruaril 2016, Rapla valla 125. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul anti
EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Mihkel Kukele üle Rapla valla aukodaniku tiitel.


Mihkel Kukk on ligi veerandsada aastat edendanud vaimulikku tegevust nii Rapla kihelkonnas kui kaugemal. Tema algatusel alustati Raplas taas kihelkonnapäevade korraldamist.
Ta on Rapla Kirikumuusika festivali toimkonna võtmeisik. Õpetaja Mihkel Kuke soov on, et kirik oleks inimestele avatud mitte ainult jumalateenistuste ajal. Seetõttu toimis Raplas teeliste kiriku projekt juba enne teisi. Suvisel ajal on kirikuuksed lahti kõigile, kes soovivad hetkeks aja maha võtta.
Mihkel Kuke tegevus, sh vaimulikud hommikumõtisklused Vikerraadios on teinud Rapla tuntuks terves Eestis. Õpetaja Kukk oli 25 aastat tagasi ajalehe Eesti Kirik alguse juures ja aastaid lehe kolleegiumi esimees.


LY SEPPEL-EHIN

pilt

Rapla vald andis 5. oktoobril 2013 Rapla linna 20. sünnipäeval Ly Seppel-Ehinile üle Rapla valla Aukodaniku tiitli

Ly Ehin on sündinud 30. aprillil 1943. Ta kolis koos vanematega Raplasse seitsmeaastaselt ja alustas 1950. aastal siin oma kooliteed.

Ly Ehin on lugupeetud isik Rapla kirjandus- ja kultuurimaastikul. Ta on kirjutanud luulet, lasteproosat ja on tuntud tõlkija. Tema loometööd on tunnustanud Eesti President 2001. a.  Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 2007. a. pälvis Ly Ehin-Seppel Kultuurkapitali aastaauhinna. Aastaid on ta aidanud läbi viia avalikke kirjandusüritusi Rapla Keskraamatukogus. Ta esineb kirjandusfestivalidel üle Eesti ja väljaspool Eestit.

Ly Ehin on vaimuinimene kes püüab ise jääda tagaplaanile, kuid kes oma loominguga ja etteastetega on pälvinud paljude inimeste tänu.

 


ANDRES EHIN
(1940-2011)

pilt


Rapla vald andis 13. oktoobril 2009 Andres Ehinile üle Rapla valla Aukodaniku tiitli.

Rapla valla jaoks oli see esmakordne sündmus. Küll on varem aukodaniku tiitlit välja antud, aga seda Rapla linn ajal - 1999. aastal nii kirikuõpetaja Esra Rahulale kui ka rahvatantsuõpetaja Linda Rausile.
Rapla vallal on au tunnustada Andres Ehinit kui silmapaistvat kultuurielu rikastajat valla Aukodaniku tiitliga. Eelnimetatud luuleloojat iseloomustab ennekõike see, et ta on oma tegemistes olnud järjepidev, ta ise uskus sellesse, mida ja millest räägib, ta on oma asja ajanud kogu oma elu. Andres Ehin oli kui missiooniinimene, ise seda tähtsustamata.
Andres Ehin on kaasa aidanud Rapla valla kultuurielu arengule ja tema kodulinnana on Rapla nimi uhkelt kõlanud nii Eesti kui maailma kaardil.


ESRA RAHULA
(1926-2013)

pilt


Rapla linn tänas ja tunnustas Esra Rahulat kui kauaaegset Rapla kirikuõpetajat linna aukodanikuks nimetamisega andes üle vastavava tiitli 19. detsembril 1999. aastal, kui Rahula tähistas Rapla kirikus 50. ametijuubelit.

Esra Rahula on sündinud 27. veebruaril 1926. aastal Rapla vallas Arankülas. Ta on olnud õpetaja mitmetes paikades üle Eesti, kuid suurema aja (alates 1962.aastast) on ta teeninud Rapla maakonnas Rapla ja Järvakandi kogudustes. Alates 1988. aastast on Esra Rahula seotud üksnes Rapla kogudusega. Algas periood, mil rahvas lausa tungles kirikutesse. Ristida tuli aastas umbes 500 last ja leeritada umbes 400 inimest aastas.

 


LINDA (PORTSMUTH) RAUS
(1909-2003)


Rapla linn andis Linda Rausile 17. oktoobril 1999. aastal (Linda 90. juubelipäeval) üle linna esimese aukodaniku tiitli. Rapla linn võib uhkust tunda, et siin on tööd teinud väga auväärne isik.


Linda Raus sündis 17. oktoobril 1909. aastal Rapla maakonnas, Raikküla vallas. Tema elu oli alates 1952 aastast seotud väga tihedalt Raplaga. Linda Raus oli väga mitmekülgne inimene. Tema juhendamisel alustasid tööd mitmed rahvatantsurühmad, näiteringid ja laulukoorid.

 

 

Haridusauhind "Rapla Rüblik"

"Rapla Rüblik" oli valla aasta haridusauhind, mis omistati isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju aitas oluliselt kaasa valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.

Auhind: keraamik Ene Kiinvaldi poolt valmistatud keraamiline kell ning rahaline preemia.

"Rapla Rüblik" 2017
Anne Paluoja
Talvi Lukas
Ingrid Lenk


"Rapla Rüblik" 2016
Arved Allemann
Anu Meresmaa
Imbi Kalberg

"Rapla Rüblik" 2015
Karin Mürk
Ivo Rüütalu
Kadi Saks

"Rapla Rüblik" 2014
Aino Herodes
Tiina Toom
Rein Voorel

"Rapla Rüblik" 2013

Anu Kuljus (Rapla erilasteaed Pääsupesa õpetaja)
Avo Ambur (Rapla vallavolikogu hariduskomisjoni esimees 2009-2013)
Maarika Laanisto (Rapla Ühisgümnaasiumi loodusõpetuse ja füüsika õpetaja)

"Rapla Rüblik" 2012

Tekla Tappo (Rapla Muusikakooli viiuliõpetaja)
Ülle Mäekivi (Rapla Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Jaan Reimund (Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi direktor)

"Rapla Rüblik" 2011
Angela Katkosilt (Rapla Muusikakooli flöödiõpetaja)
Aune Kähär (Rapla Lasteaed "Kelluke" direktor)

"Rapla Rüblik" 2010
Reet Voorel (Rapla Ühisgümnaasiumi õpetaja)
Virve Pärn (Alu Lastead-Algkool õpetaja)

"Rapla Rüblik" 2009
Aare Heinvee
Enn Tammik (Rapla Muusikakooli löökpilliõpetaja)

"Rapla Rüblik" 2008
Anne Änilane (Kodila Põhikooli direktor)
Silva Gabriel (Lasteaed Kelluke õpetaja)
Maie Sepper (MTÜ Alu Rahvaõpistu)

"Rapla Rüblik" 2007
Ludmilla Käsper (Kuusiku Raamatukogu juhataja)
Svea Jõeste (Rapla Erilasteaed "Pääsupesa" juhataja)
Maiu Albo (Rapla Lasteaed "Naksitrallid" õpetaja)
Elmo Meius (Rapla Vesiroosigümnaasiumi õpetaja)

,,Rapla Rüblik" 2006
Vilme Paluoja  (Rapla Lasteaed ,,Kelluke" õpetaja"
Kersti Saadlo  (Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja)
Jaak Karp       (Rapla Korvpallikooli tegevjuht ja treener)

"Rapla Rüblik" 2005
Elve Sutt      (Rapla Lasteaed ,,Naksitrallid", juhataja)
Evi Ärmpalu (Rapla Lasteaed ,,Pääsupesa", õpetaja)
Alar Mutli     (Kodila Põhikool, hoolekogu liige)

"Rapla Rüblik" 2004
Kai Sillaots   (Rapla Lasteaed "Päkapikk", õpetaja)
Aivar Arak    (Hagudi Huvikeskus, juhataja)
Gaida Kabral (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, õpetaja)

"Rapla Rüblik" 2003
Eha Meidla      (Rapla Ühisgümnaasium, muusikaõpetaja)
Malvi Kapstas  (Hagudi Põhikool, huvijuht)
Anne Rekkaro (Rapla Lasteaed "Naksitrallid", õpetaja)

"Rapla Rüblik" 2002
Rapla linn
1. Jaak Võsa (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, tööõpetuse õpetaja)
2. Pilvi Pregel (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, algklasside õpetaja)
3. Jaan Metssalu (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, hoolekogu esimees)
4. Richard Adand (Rapla Ühisgümnaasium, inglise keele õpetaja)
5. Olavi Ratas (Rapla Laste ja Noorte Spordikool, direktor, korvpallitreener)
6. Heldur Rahuoja (Rapla Maavalitsuse haridusosakonna nõunik. Õpilaste seas
populaarse mälumängu kauaaegne korraldaja, hariduslooliste uurimuste autor)

Rapla vald
7. Liis Ehavere (Hagudi Põhikool, klassiõpetaja)
8. Ülle Riisalu (Alu Lasteaed-Algkool, juhataja)
9. Vahur Tarkmees (Hagudi Põhikool, hoolekogu esimees)

"Rapla Rüblik" 2001
Rapla linn
1. Krista Mägi (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, emakeele õpetaja)
2. Thea Paluoja (Rapla Laulustuudio, juhataja)
3. Aime Liiv (võistlustantsuklubi "Mustang", tantsuõpetaja)
4. Aarne Liiv (võistlustantsuklubi "Mustang", tantsuõpetaja)
5. Maimo-Helene Triik (Rapla Ühisgümnaasium, ajaloo õpetaja)

Rapla vald
6. Ester Kulagina (teenekas kodu-uurija ja õpilaste juhendaja)

"Rapla Rüblik" 2000
Rapla linn
1. Ebe Eesmaa (Rapla Lasteaed "Päkapikk",
juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal)
2. Rein Kadarpik (kauaaegne korvpallitreener)
3. Urve Uusberg ("Riinimanda" kooride põhidirigent)
4. Maie Metsniit (Rapla Ühisgümnaasium, inglise keele õpetaja)

"Rapla Rüblik" 1999
Rapla linn
1. Tiiu Laurimaa (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, algklassiõpetaja)
2. Aime Peever (Rapla Vesiroosi Gümnaasium)
3. Tiiu Kosk (Rapla Ühisgümnaasium)
4. Mai Meisalu (Rapla Ühisgümnaasium, saksa keele õpetaja)
5. Mari Sepp (Rapla Õhtukeskkool)
6. Mariane Roomet (Rapla Lasteaed "Naksitrallid", õpetaja)
7. Ruth Klaus (Rapla Lasteaed "Kelluke", õpetaja)

Rapla vald
8. Tiina Mardimäe (Alu Lasteaed-Algkool, lasteaiaõpetaja)
9. Asta Mustallikas (Kodila Põhikool, õpetaja)
10. Pilvi Pärnpuu (Hagudi Põhikool, muusikaõpetaja)

"Rapla Rüblik" 1998
Rapla linn
1. Evi Komsaare (Rapla Vesiroosi Gümnaasium)
2. Siiri Põllu (Rapla Vesiroosi Gümnaasium õpetaja)
3. Aili Grichin (Rapla Õhtukeskkool)
4. Eve Adang (Rapla Lasteaed "Päkapikk", õpetaja)
5. Ene Rego (Rapla Lasteaed "Kelluke", õpetaja)
6. Helju Mosona (Rapla Lasteaed "Naksitrallid", õpetaja)
7. Vivi Ruut (Rapla Erilasteaed "Pääsupesa", logopeed)

Rapla vald
8. Urma-Kai Ruut (Rapla valla Lasteaed "Naerulind", õpetaja)
9. Ivi Vaiknurm (Kodila Lasteaed, juhataja)
10. Elme Süld (Kuusiku Lasteaed, õpetaja)
11. Marge Tedre (Alu Lasteaed-Algkool., lasteaiaõpetaja)
12. Õie Rikk (Alu Lasteaed-Algkool, lasteaiaõpetaja)
13. Anu Luus (Alu Lasteaed-Algkool., õpetaja)
14. Ülle Riisalu (Alu Lasteaed-Algkool, juhataja)
15. Ülle Seisonen (Hagudi Põhikool, klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja)
16. Kärt Beljäev (Hagudi Põhikool, reaalainete õpetaja)
17. Lilja Maiste (Kodila Põhikool)
18. Reet Rospu (Kodila Põhikool)

 

 

Kultuuriauhind "Valla Vedur"

"Valla Vedur" oli valla aasta kultuuriauhind, millega tunnustati kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Auhind omistati üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus oli olnud silmapaistev.

Auhind: klaasikunstnik Kairi Orgussaare poolt valmistatud klaasist vorm ja rahaline preemia.

Valla Vedur 2017
Aigar Kostabi
Maarika Riismaa
Patrik Sebastian Unt


Valla Vedur 2016
Age Rebel
Jandra Puusepp

Valla Vedur 2015
Vahur Abramson
Edit Sif-Kruusel
Piret Minn


Valla Vedur 2014
Piia Põder
Jaan Vaidla
Valter Uusberg

 

Valla Vedur 2013
Tiiu Kosk
Raimo Tappo
Kalju Visnu


Valla Vedur 2012
Urve Uusberg
Kaili Kalamäe

"Valla Vedur" 2011
Alli Rahuoja
Tiiu Lääne

"Valla Vedur" 2010
Aili Erm
Thea Paluoja
Madis Pärn

"Valla Vedur" 2009
Jaak Karp
Marje Berlokko

"Valla Vedur" 2008
Juta Blande
Tarmo Rahuoja

"Valla Vedur" 2007
Anne Paluoja
Terje Kaur
Armar Paidla

"Valla Vedur" 2006
Rapla Pereklubi
MTÜ Sõsarkülad
Rapla Noorte Kommertskoda
Mihkel Kukk
Aivar Arak
Rain Oksaar

"Valla Vedur" 2005
Stuudio Riinimanda Koorid
Alu Rahvatantsuselts
Angela Katkosilt
Ansambel Klükk
Ene Oisalu

"Valla Vedur" 2004
Vahur Soonberg
Elari Lend
Uku Uusberg
Valter Uusberg
Krista Urvet
 

Majandusauhind "Rapla Sild"

"Rapla Sild" on aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja on aidanud kaasa valla positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Auhind: klaasikunstnik Kairi Orgusaare poolt valmistatud klaasist vorm.

Rapla Sild 2017
Rapla Tarbijate Ühistu

Rapla Sild 2016
Hilleberg Eesti OÜ

Rapla Sild 2015
Eraküte AS

Rapla Sild 2014
Väärt Raplamaa Toode MTÜ
 

Rapla Sild 2012
Rappeli Keskus


Rapla Sild 2010
ES Sadolin AS

Rapla Sild 2009
Saarioinen Eesti OÜ

Rapla Sild 2008
AS Matsalu Veevärk, "Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekt"

Rapla Sild 2007
Kaitseliit "Võidupüha Paraad Raplas 2007"

 

 

Rapla valla parimad sportlased

Rapla valla parima sportlase nimetus oli valla aasta tunnustus, millega märgiti ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistati parimale mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile, kelle tegevus aasta spordielus oli olnud silmapaistev.

Rapla valla parima sportlase nimetusega kaasnes sepistatud vorm ja rahaline preemia.
 

Parimad Sportlased 2017
Parim naissportlane - Tiiu Kosk
Parim meessportlane - Peeter Pruus
Parim võistkond - AVIS Rapla korvpallimeeskond
Parim treener - Kadi Saks

 

Parimad Sportlased 2016
Parim naissportlane - Triinu Rooni
Parim meessportlane - Peeter Pruus
Parim võistkond - AVIS Rapla korvpallimeeskond
Parim treener - Aivar Kuusmaa


Parimad Sportlased 2015
Parim naissportlane - Helena Saks
Parim meessportlane - Peeter Pruus
Parim võistkond - AVIS Rapla korvpallimeeskond
Parim treener - Aivar Kuusmaa

Parimad Sportlased 2014
Parim naissportlane - Marie Roosalu
Parim meessportlane - Peeter Tarvis
Parim võistkond - Kristin Vaha ja Andres Liiv
Parim treener - Aime Liiv ja Aarne Liiv

Parimad Sportlased 2013
Parim naissportlane - Triinu Rooni
Parim meessportlane - Peeter Tarvis
Parim võistkond - Kristin Vaha ja Andres Liiv
Parim treener - Indrek Ruut

Parimad Sportlased 2012
Parim naissportlane - Triinu Rooni
Parim meessportlane - Peeter Tarvis
Parim võistkond - Kristin Vaha ja Andres Liiv
Parim treener - Indrek Ruut

Parimad Sportlased 2011
Parim naissportlane - Kerli Haas
Parim meessportlane - Peeter Pruus
Parim võistkond - Andres Liiv ja Kristin Vaha
Parim treener - Aime Liiv

Parimad Sportlased 2010
Parim naissportlane - Solveig Kesküla
Parim meessportlane - Madis Maltsar
Parim võistkond - Andres Liiv ja Kristin Vaha
Parim treener - Aarne Liiv

Parimad Sportlased 2009
Parim naissportlane - Triinu Rooni
Parim meessportlane - Alari Liiv
Parim meessportlane - Andres Liiv
Parim võistkond/treener - Rapla Korvpallikooli Meeste I liiga/ treener Indrek Ruut

Parimad Sportlased 2008
Parim naissportlane - Triinu Rooni
Parim meessportlane - Jörgen Kapp
Parim võistkond/treener - Rapla Korvpallikooli A-klassi noormehed/Indrek Ruut

Parimad Sportlased 2007
Parim naissportlane - Gerda Rand
Parim meessportlane - Jörgen Kapp
Parim võistkond - orienteerumisklubi "Orvand"

 

Sotsiaalvaldkonna "Elusa tule auhind"

Sotsiaalvaldkonna "Elusa tule auhind" omistati laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, meditsiin, turvalisus, vabatahtlikud, hingehoid) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus oli oluliselt kaasa aidanud Rapla valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Auhind: kunstnik Ene Kiinvaldi poolt valmistatud keraamiline vorm ja rahaline preemia.

"Elusa Tule auhind" 2017
Inna Tamm


"Elusa Tule auhind" 2016
Rein Unga

"Elusa Tule auhind" 2015
MTÜ Saagu Valgus

"Elusa Tule auhind" 2014
Krista Pinka

"Elusa Tule auhind" 2013
Vladimir Korolkov

"Elusa Tule auhind" 2012
Pille Kuldkepp

"Elusa Tule auhind" 2011
Ellen Kreem

"Elusa Tule auhind" 2010
Johanna Siimets

"Elusa Tule auhind" 2009
Ludmilla Käsper

 

 

Tiitel "Rapla valla kaunis kodu"

"Rapla valla kaunis kodu" oli aastaauhind, millega tunnustati kauneid, heakorrastatuid ja tähelepanuäratavaid kodusid ja asutusi.

Tiitliga tunnustati järgmisi kategooriaid:
* "Kaunis Kodu"
* "Parim heakorrastatud asutus"
 

Rapla valla kaunis kodu 2017
Perekond Laguse kodu Rapla linnas
Perekond Pille Otsa ja Arvi Laagi kodu Valtu külas
Palamulla küün - eestvedaja Jaanus Benjamin

Rapla valla kaunis kodu 2016
Perekond Amburite kodu

Rapla valla kauneim kodu 2015
Perekond Tammsaare kodu

Rapla valla kauneim kodu 2014
Perekond Andrese kodu

Rapla valla kauneim kodu 2013
Perekond Kuusmann kodu

Rapla valla kauneim maakodu 2012
Perekond Kaadu kodu

Rapla valla kauneim linnakodu 2012
Perekond Maidre kodu

Rapla valla kauneim asutus 2012
Saarioinen Eesti OÜ

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI