19.05.22

Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele, mida makstakse läbi kohaliku omavalitsuse. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

Toimetulekutoetuse arvestamise alus on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja toimetulekupiir. 2021. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. 

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toetuse saamiseks pöörduge valla sotsiaaltööspetsialistide poole.

Sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtuajad on teisipäeviti 9.00-16.00 ning neljapäeviti 9.00-18.00. Täpsemad kontaktid on siin.

Toetust taotlema tulles võtke kaasa eelmise kuu eluasemekulusid (üür, kommunaalkulud: elekter, maamaks, kindlustus, vesi, kanalisatsioon, prügivedu) tõendavad dokumendid.

Riiklik toimetulekutoetus makstakse nõuetekohaste dokumentide esitamisest alates viie tööpäeva jooksul taotleja kontole või eluasemeteenuse osutajale.

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI