17.04.24

Rapla valla sporditoetused

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ning spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra leiad siit.

Spordi projektitoetused

Spordiharrastusele projektipõhise toetuse määramise kriteeriumid

Projektitoetuste taotlemise tähtajad neli korda aastas:
1. märts; 1. juuni; 1. september; 1. detsember

Projekte oodatakse: rapla@rapla.ee

Toetatakse projekte:
• mis on suunatud rahvaspordi arengule,
• arendavad noorte sporditegevust,
• mis toimuvad valla territooriumil,
• toovad tuntust Rapla vallale
• mis on suunatud Rapla valla elanikele.
 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

 

 

Spordiõppe toetus

Taotlemise tähtaeg: 1. oktoober, täiendav õpilaste nimekiri 10.oktoobriks. 

Toetust saavad: 
Rapla valla lastele ja noortele spordiõpet korraldavad spordiorganisatsioonid.

Mittetulunduslikule sektorile spordiõppe toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise kriteeriumid

 

Aruanne: 
majandusaasta aruanne *Rapla valla poolt eraldatav toetus lahti kirjutada!

Taotluse ja treeningrühma nimekirja vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

      

Tegevustoetus

Taotlemise tähtaeg: 1. september

Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks valla eelarvest eraldatav toetus, mis eraldatakse valla spordihoone, -rajatise või sporditegevuseks kasutatava maa-ala valdajale, kellega vallavalitsus on sõlminud kasutuslepingu.

Spordi tegevustoetuse kriteeriumid
 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

Valla esindusvõistkonna toetus

Taotlemise tähtaeg: 1.mai

Esindusvõistkonna kriteeriumid

Valla esindusvõistkonnaks nimetamise aluseks on eelkõige tulemuste saavutamine üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel.
 

Taotluse vormi saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI