16.10.23

Sotsiaaltoetused Rapla vallas

Rapla vald võimaldab oma inimestele nii toimetulekut soodustavaid ehk sissetulekust sõltuvad ning sissetulekust mittesõltuvaid toetusi. Toetuste määrad on kehtestatud Rapla Vallavalituse korraldusega.

Sissetulekust sõltuvad toetused on:
1) vältimatu sotsiaalabi;
2) laste või lapsega pere toimetuleku tagamise toetus;
3) täisealise isiku toimetuleku tagamise toetus.

 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
1) sünnitoetus;
2) esimesse klassi astuja toetus;
3) hoolduspere vanema toetus;
4) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale;
5) hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale;
6) matusetoetus.

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI