28.10.22

Sotsiaalteenused Rapla vallas

Sotsiaalteenuste eesmärgiks on toetada inimeste toimetulekuvõimet ning säilitada elukvaliteeti. Teenused rahastatakse nii riigi eelarvelistest vahenditest kui ka valla oma vahenditest, lisaks teenuse tellija omavahenditest.

 

Rapla vallas osutatavad sotsiaalteenused on:

  1. Koduteenus
  2. Tugiisikuteenus
  3. Isikliku abistaja teenus
  4. Täisealise isiku hooldus
  5. Eluruumi tagamise teenus
  6. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  7. Varjupaigateenus
  8. Turvakoduteenus
  9. Võlanõustamisteenus
  10. Sotsiaaltransporditeenus
  11. Lapsehoiuteenus
  12. Asendushooldusteenus
  13. Järelhooldusteenus
  14. Erihoolekandeteenused
  15. Muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Rapla vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi.

Sotsiaalteenuse taotlemiseks või sotsiaalteenuse rahaliseks hüvitamiseks esitab taotleja taotluse. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu.

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

Teenusele suunamine toimub isiku taotluse alusel või sotsiaaltöötaja ettepanekul läbi hoolekandekomisjoni. Teenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.

Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kaasatakse vajadusel pere- või eriarst või teised spetsialistid. Vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks tehakse abivajava isiku nõusolekul koostööd pädeva ametiasutuse või spetsialistiga.

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
9.07.24

Hea teada!

♦ ♦ ♦

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Loe täpsemalt siit.

♦ ♦ ♦

Ohvriabi logo

♦ ♦ ♦

bänner omastehoolduse lehele

 

♦ ♦ ♦

Koduandur - meelerahu Sulle ja Sinu lähedasele!bänner koduanduri lehele

♦ ♦ ♦

logo

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Rapla vallas leiate SIIT

♦ ♦ ♦

 

bänner eludementsusega.ee lehele

 

naiste tugikeskus

 

 

plakat

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee

pilt häirenupust

 

 

Abitaja - suhtlemis- ja nõustamisteenus üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele
Abitaja logo

vaimse tervise nõustamise plakat

bänner töömaja lehele