2.02.23

Purgimise teenus 
 

AS Rapla Vesi +372 5524 891

Laanekate OÜ +372 5349 7987

Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

Toimetaja: LIIS LILLEMETS