Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneerigu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2022 otsusega nr 37 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneering, mille eesmärk on segafuktsiooniga hoonestusala kujundamine piirkonnas. Avalik väljapanek toimub vallamaja fuajees ja valla kodulehel 21. juulist kuni 14. augustini 2022.   Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus planeeringu kohta esitada ettepanekuid või arvamusi, millised palutakse lähetada  kirjalikult Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511) või e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

• uuendada kehtiva detailplaneeringu lahendust

• Viljandi mnt 61 kinnistust moodustada kaks eraldi krunti ning määrata tingimused ärihoone (spordihoone) ehitamiseks (skeemil „tennisehall")

• Viljandi mnt 63 kinnistust moodustada kaks paarismaja krunti ning kaks korterelamu krunti

• määrata tekkivate kinnistute ehitusõigus (suurim lubatud hoonete arv krundil 2, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind ühel krundil 450 m², hoonete suurim lubatud kõrgus 14 m), piiritleda kruntide hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid)

• lahendada juurdepääsuteed, vajalike tehniliste kommunikatsioonide ja haljastuse põhimõtted.

Allpool on planeeringulahenduse põhimõtteskeem. Planeeringuga täies mahus saab tutvuda planeeringu lehel valla ametlikul veebilehel.