Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale on tehtud ettepanek tunnistada Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneering kehtetuks ning anda projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõigus Viljandi mnt 13 maaüksuse (katastritunnus 66903:003:0171) jagamise tulemusel moodustatavale krundile. Projekteerimistingimuste andmine on võimalik vaid tingimusel, et detailplaneering tunnistatakse kehtetuks. Kuni detailplaneering kehtetuks tunnistatud ei ole, ei ole võimalik projekteerimistingimusi anda.

Eelnõu on siiski sujuva menetluse huvides koostatud ning sellele korraldatakse avatud menetlus vastavalt PlanS § 125 lõike 5 ja EhS § 31 lõike 1 nõuetele. Avaliku väljapaneku periood on 22.07. kuni 05.08.2022.

 

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu