Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine.

► Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu seletuskiri (9 MB .pdf)

► Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu põhijoonis

Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda.

Koostatud on kehtetuks tunnistamise eelnõu, millele korraldatakse arvamuskorje. Ettepanekuid eelnõule saab esitada vallavalitsusele kuni 15. juulini 2022. Kehtetuks tunnistamise üle otsustab vallavolikogu eeldatavasti augustis 2022.

► Otsuse eelnõu