3.10.23

Härgla Võlumetsa kaitseala moodustamine

Rapla Vallavolikogu võttis 28. septembril 2023 vastu määruse nr 26 „Härgla Võlumetsa maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

Kaitseala asub Rapla vallas Härgla külas katastriüksusel Vahastu metskond 52 (katastritunnus 24001:002:0002), mille omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.


Seletuskiri määrusele

Härgla Võlumetsa maastikukaitseala kaart

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI