KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 11, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29. jaanuari 2009 otsusega nr 6 kehtestati Rapla linnas Viljandi mnt 11 kinnistu (katastritunnus 67001:006:0008) üldplaneeringut järgiv detailplaneering. Detailplaneeringuga anti ehitusõigus 3-korruselise ärihoone püstitamiseks.

 

► Detailplaneeringu kaust