KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Vesiroosi

Rapla Vallavolikogu 31.01.2008 otsusega nr 3 kehtestati Vesiroosi kinnistu maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandati Vesiroosi maaüksuse (katastritunnus 67001:002:0039) jagamine kooli, spordihoonet ja spordirajatisi teenindavateks sotsiaalmaa kruntideks, määratleti juurdepääsude, tehnovarustuse ja muud piirkonna toimimiseks vajalikud põhimõtted ning sätestati spordihoone ehitusõigus. 

► Detailplaneeringu tekstiosa (8,3 MB .pdf)

► Põhijoonis