KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Vesiallika, Tuti

Rapla Vallavolikogu 25.05.2006 otsusega nr 40 kehtestati Rapla vallas Tuti külas asuval Vesiallika kinnistul ja sellega piirneval maa-alal Vesiallika detailplaneering.

 

► Seletuskiri

► Põhijoonise väljavõte

► Tehnovõrgud