KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix kontor, Põllutööriistade kuur, Masinahoiuplatsi kinnistute detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 30.03.2006 otsusega nr 28 kehtestati ca 12,5 ha suurusel maa-alal Valtu külas Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix, Põllutööriistade kuuri ja Masinahoiuplatsi kinnistute ning nendega piirneva maa-ala üldplaneeringut osaliselt muutev detailplaneering. 

Detailplaneeringut on täpsustatud projekteerimistingimustega.

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis (.pdf)