KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Vaino, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 43 kehtestati Vaino kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering.

► Detailplaneeringu kaust (26 MB .pdf)