KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Väike-Küünimäe, Kuku (2008)

Rapla Vallavolikogu 27.11.2008 otsusega nr 63 kehtestati Kuku külas ca 3,5 ha suurusel maa-alal Väike-Küünimäe üldplaneeringut muutev detailplaneering, mille eesmärk oli tingimuste loomine kolme üksikelamu püstitamiseks.

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis (.pdf)