KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Ülejõe, Pirgu

Juuru Vallavolikogu 25. aprilli 2013 otsusega nr 161 algatati üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Pirgu külas Ülejõe maaüksusele (katastritunnus 24001:002:0132). Planeeringu eesmärk on tingimuste määratlemine üksikelamu püstitamiseks. Juuru Vallavolikogu 23. jaanuari 2014 otsusega nr 23 võeti planeering vastu. Avalik väljapanek toimus 11.02. kuni 11.03.2014. Detailplaneering kehtestati Juuru Vallavolikogu 24.aprillli 2014 otsusega nr 26.

► Detailplaneeringu põhijoonis