KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Tõnise, Sulupere

Rapla Vallavolikogu 27.04.2006 otsusega nr 35 kehtestati Sulupere külas asuval Tõnise maaüksusel detailplaneering, millega anti ehitusõigus kaheksa pereelamu püstitamiseks, määrati juurdepääsuteed ja muu taristu lahendus. Detailplaneeringuga muudeti üldplaneeringut 2,5 ha suurusel maa-alal.

 

► Detailplaneeringu kaust (6,9 MB .pdf)