KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Tiitsu

Rapla Vallavolikogu 29.05.2008 otsusega nr 36 kehtestati Ülejõe külas asuva Tiitsu tootmisbaasi kinnistu (katastritunnus 66904:002:0033 ja 66904:002:0034) detailplaneering, millega kavandati kinnistule 6 tootmismaa krunti, korraldati parkimine ja liiklus ning määratleti muud tingimused tootmisala toimimiseks.

► Detailplaneeringu seletuskiri

► Detailplaneeringu põhijoonis