KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Suislepa, Oela

Rapla Vallavolikogu 25.05.2006 otsusega nr 39 kehtestati detailplaneering Rapla vallas Oela külas asuval Suislepa kinnistul. Detailplaneeringuga luuakse eeldused kuni kaheksateistkümne pereelamu ja neid teenindava taristu püstitamiseks.

► Detailplaneeringu kaust (ca 10 MB .pdf)