KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Sepa ja Uue-Jaagu kinnistute detailplaneering, Atla

Juuru Vallavolikogu 23.04.2009 otsusega nr 181 kehtestati Atla külas asuvate Sepa ja Uue-Jaagu kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kaasaegse polüfunktsionaalse uusasumi moodustamine, kus arendatakse loodushoidlikku ja paindlikku ehitustegevust. Planeeringuga on maaüksused jagatud kruntideks ja katastriüksusteks, määratud on katastriüksuste sihtotstarbed ja võimalik ehitusõigus, samuti juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahenduspõhimõtted ning vajalikud piirangud ja servituudid.

► Seletuskiri (1 MB .doc)

► A-osa põhijoonis (20 MB .dwg); A-osa põhijoonis (11 MB .pdf)

► A-osa tehnovõrkude joonis (.pdf)

► B-osa tehnovõrkude joonis (8 MB .dwg); B-osa tehnovõrkude joonis (.pdf)