KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Sepa ja Selli, Hagudi

Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2012 otsusega nr 35 kehtestati Hagudi külas asuvate Sepa ja Selli maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandati maatulundusliku sihtotstarbega maaüksuse maakasutusliku otstarbe muutmine elamumaaks, maaüksuste kruntimine, ehitusõiguse ja arhitektuur-ehituslike ning heakorra tingimuste seadmine, tehnovõrkudega varustatuse lahendamine ja juurdepääsuteede määramine Hagudi-Nõmmekõrtsi teelt. 

► Seletuskiri (8,7 MB .pdf)

► Põhijoonise väljavõte (2,6 MB .pdf)