KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Ratsakooli, Väljataguse

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek algatada detailplaneering ratsatalu kavandamiseks. Ettepaneku kohaselt koosneb ratsatalu haldus- ja puhkealast, kus majutatakse ja toitlustatakse õpilasi, laagrilapsi ning külastajaid, sisemaneežist, väliplatsidest, tallihoonetest ja omanike eluhoonetest. Koostatud on omaniku lähteülesnne ja detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 14.06.2021 korraldusega nr 329.

► Planeeringu lähteülesanne omanikult

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

Ratsakooli detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 15.11.2021 korraldusega nr 622. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2. kuni 16. detsembrini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud ühtegi ettepanekut ega arvamust planeeringu kohta. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 20.12.2021 korraldusega nr 699.

► Detailplaneering seisuga 12.11.2021 (5 MB .pdf .asice)

sh seletuskiri (1,1 MB .pdf)

sh põhijoonis (2,7 MB .pdf)

sh tugiplaan (1 MB .pdf)

Illustratsioonid:

 

illustratsioon 2

  

 

Koostöödokumendid:

Rahandusministeeriumi arvamus (19.10.2021)

Elektrilevi OÜ arvamus (31.10.2021) (1,6 MB .asice)

Päästeameti kooskõlastus (09.11.2021)

Transpordiameti kooskõlastus (10.11.2021)

► Koostöödokumentide koondvaade

 

 

► Dokumendiregister