KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rapla Ühisgümnaasiumi detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 25.03.2004 määrusega nr 11 kehtestati Rapla Ühisgümnaasiumi detailplaneering, mille eesmärk oli maatoimingute korraldamine ning tehnovarustuse ja liiklusskeemi lahendamine.

 Seletuskiri

 Põhijoonis (3 MB .pdf)

 Tehnvõrkude koondplaan (2 MB .pdf)