KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Pärna detailplaneering

Rapla Vallavalitsusele laekus 14.09.2020 taotlus detailplaneeringu algatamiseks Purila külas Pärna maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0048). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine 15 üksikelamu ja ühe ärihoone püstitamiseks ja tingimuste määratlemine visuaalselt ja funktsionaalselt tervikliku väikese asumi kujunemiseks. Detailplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavalitsuse 26.10.2020 korraldusega nr 506. Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 5.07.2021 korraldusega nr 363. Avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ning 22.07. kuni 09.08.2021 Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Avaliku väljapaneku perioodil ei laekunud detailplaneeringu kohta mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 23.08.2021 korraldusega nr 434

 

DETAILPLANEERING seisuga 25.08.2021:

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus  26.10.2020
Algatamise teade Ametlikes Teadaannetes 02.11.2020
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 04.11.2020
Vastuvõtmise korraldus 05.07.2021
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumites" 07.07.2021
Vastuvõtmise teade "Rapla Teatajas" 09.07.2021
Kehtestamise korraldus 23.08.2021
Kehtestamise teade Ametlikes Teadaannetes 24.08.2021
Kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumites" 25.08.2021
Seletuskiri ja joonised (5,6 MB .pdf) 19.08.2021
Koostöödokumendid Põllumajandusameti lähteseisukohad 01.10.2020
Keskkonnaameti hinnang 09.10.2020
Maanteeameti lähteseisukohad 15.10.2020
Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 29.04.2021
Muinsuskaitseameti kooskõlastus 29.04.2021
Keskkonnaameti seisukoht 12.05.2021
Transpordiameti kooskõlastus 19.05.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 04.06.2021
Päästeameti kooskõlastus 05.07.2021
Menetluse käigus laekunud ettepanekute kokkuvõte  
Lisad KSH eelhinnang (4 MB .pdf) 11.08.2020
Detailplaneeringu koostamise haldusleping 28.09.2020
Detailplaneeringu elluviimise haldusleping  

 

 

► Planeeringuga seotud asjad dokumendihalduskeskkonnas