KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nõiamäe, Rapla linn ja Väljataguse küla

Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 33 kehtestati Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneering (edaspidi „Nõiamäe detailplaneering"), mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva asumi rajamine.

 Detailplaneeringu seletuskiri

 Detailplaneeringu joonised (10 MB .pdf .zip)

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 56 tunnistati Nõiamäe detailplaneering osaliselt kehtetuks. Kehtetuks tunnistati katusekalde kitsenduse ja avalikuks kasutamiseks mõeldud parkla rajamise osa.

► kehtetukstunnistamise menetlus

► Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsus nr 56 koos lisadega