KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nõiamäe, Rapla linn ja Väljataguse küla

Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 33 kehtestati Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneering (edaspidi „Nõiamäe detailplaneering"), mille eesmärk on 11 üksikelamust koosneva asumi rajamine.

 Detailplaneeringu seletuskiri seisuga 25.08.2022

► Detailplaneeringu põhijoonis seisuga 25.08.2022 (5,5 MB .pdf)

► Detailplaneeringu tehnovõrkude joonis seisuga 25.08.2022

 

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 56 tunnistati Nõiamäe detailplaneering osaliselt kehtetuks. Kehtetuks tunnistati katusekalde kitsenduse ja avalikuks kasutamiseks mõeldud parkla rajamise osa.

► kehtetukstunnistamise menetlus

► Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsus nr 56 koos lisadega

 

Rapla Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 28 tunnistati Nõiamäe detailplaneering osaliselt kehtetuks Tähesaju tee tee 10 (katastritunnus 66801:001:1461) ja osaliselt Mihkli maaüksuse (katastritunnus 66801:001:1460) osas.

► kehtetukstunnistamise menetlus

► Rapla Vallavolikogu 26.05.2022 otsus nr 28

 

Otsust muudeti Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 42.