KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud detailplaneeringud 8. detsembri 2023 seisuga:

► Tabel .xlsx

► Tabel .pdf

 

« Tagasi

Meie Kodu, Juuru alevik

Meie Kodu detailplaneering koostati Maidla lastekodu peremajade tarbeks. Detailplaneeringuga määrati planeeritavate kruntide ehitusõigus ja maakasutustingimused, heakorrastus ja liikluskorraldus ning anti tehnovarustuse lahendamispõhimõtted.

► Seletuskiri

► Põhijoonis (.pdf)

► Põhijoonis (.dwg)