KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Meie Kodu, Juuru alevik

Meie Kodu detailplaneering koostati Maidla lastekodu peremajade tarbeks. Detailplaneeringuga määrati planeeritavate kruntide ehitusõigus ja maakasutustingimused, heakorrastus ja liikluskorraldus ning anti tehnovarustuse lahendamispõhimõtted.

► Seletuskiri

► Põhijoonis (.pdf)

► Põhijoonis (.dwg)