KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud detailplaneeringud 8. detsembri 2023 seisuga:

► Tabel .xlsx

► Tabel .pdf

 

« Tagasi

Männi tn 3, 5, 7 ja 9, Alu alevik

Rapla Vallavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 34 kehtestati Alu alevikus Männi tn 3, 5, 7 ja 9 detailplaneering eesmärgiga määratleda nelja üksikelamu rajamiseks tingimused.

► Detailplaneeringu seletuskiri (.ddoc)

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 32 tunnistati kehtetuks detailplaneeringus korruselisust määratlev säte, kuna ehitusõiguse ühene määratlemine on võimalik ilma korruselisuse mõistet kasutamata. Planeeringus oli korruselisuseks ekslikult märgitud 1 (üks), mis aga ei vastanud planeeringu sisule ega planeeringu algatamisel sõnastatud eesmärgile. Pärast osalist kehtetuks tunnistamist paranevad detailplaneeringu elluviimise väljavaated.