KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kuusiku mõisaallee 1, Kuusiku alevik

Rapla Vallavolikogu 26.juuni 2014 otsusega nr 28 kehtestati Kuusiku alevikus Kuusiku mõisaallee 1 maaüksusele detailplaneering, mille eesmärk oli lasteaia ja seltsimaja rajamiseks vajalike tingimuste loomine, juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, Kuusiku alevi keskuse arenguks vajalike haljastus-, heakorra- ja keskkonnatingimuste sätestamine.

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis (3,4 MB .pdf)