KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kuusetuka ja Pärnala, Valtu küla

Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 42 kehtestati Kuusetuka ja Pärnala kinnistute detailplaneering Valtu külas (Valtu Projekt OÜ töö nr 07-19). Detailplaneeringu eesmärk oli väikeelamupiirkonna kavandamine planeeringualale.

► Detailplaneeringu seletuskiri (.pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (6 MB .pdf)