KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud detailplaneeringud 8. detsembri 2023 seisuga:

► Tabel .xlsx

► Tabel .pdf

 

« Tagasi

Karja tn, Side tn ja jõe vaheline maa-ala (endine tuletõrjeplats)

Rapla Linnavolikogu 24.08.2001 määrusega nr 11 kehtestati Karja tn, Side tn ja jõe vahelise maa-ala (endine tuletõrjeplats) detailplaneering. Planeeringuga nähti ette kolme üksikelamu püstitamine.

► Põhijoonis

► Põhijoonise väljavõte

► Planeeringu kaust (16 MB .pdf)

 

Rapla Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 määrusega nr 27 tunnistati detailplaneering kehtetuks  planeeringus ettenähtud kolme ajutise krundi (LIT1 - 125,6 m², LIT 2 - 134,7 m² ja LIT 3 - 181,4 m²) osas, kuna planeeringuga sätestatud viisil ei ole krunte otstarbekas moodustada. Muus osas jäeti detailplaneering kehtima.

 

► Dokumendihaldus