27.02.24

 

Hooldekodude teenuste hinnad

Rapla Hooldekeskuse,  Juuru ja Kaiu Hooldekodu üldhooldusteenuse hind alates 01.01.2024 on 1150 eurot kuus.

Ööpäevaringne üldhooldusteenuse  2024. a hoolduskomponent on 530.- eurot.
Hoolduskomponent sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulu:

 • tööjõukulu koos maksudega;
 • tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
 • tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
 • koolituse ja supervisiooni kulud.

Vastavalt  kehtestatud hooldustasude hinnakirjale on isiku enda tasuda 620.- eurot kuus.

Hind sisaldab:

 • muu personali  tööjõukulu koos maksudega;
 • üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majutuskulud;
 • toitlustuskulu. 

NB! Hinnale lisanduvad vastavalt isiku tegelikule tarbimisele kulutused iluteenustele (juuksur, pediküür, maniküür).

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt Hooldereform
 

Juuru ja Kaiu Hooldekodu

registrikood
aadress
telefon
juhataja
e-kiri

Põhimäärus 

75023846
Muuseumi 3, Juuru alevik 79401
484 4292 (ööpäevaringselt)
Merle Lember, tel 484 4292, 524 5596
jk.hooldekodu@gmail.com

"Juuru ja Kaiu Hooldekodu põhimäärus"

Juuru üksus:

aadress
telefon
telefon
e-kiri

Muuseumi 3, Juuru 79401 
484 4292 (ööpäevaringselt)
484 4292, 524 5596

jk.hooldekodu@gmail.com

Juuru hooldekodu on 24-kohaline ööpäevaringset hooldusteenust osutav sotsiaalhoolekandeasutus.

Asume Juuru alevikus ning oleme asutatud 31. märtsil 1995. aastal. Hooldekodu paikneb 2007. aastal renoveeritud endisaegses lasteaiahoones, mida ümbritseb kaunis loodus. Toad on meil enamasti kahekohalised. Igasse tuppa on võimalus paigutada ka enda kaasa toodud televiisor koos digiboksiga.

Vastu võetakse eakaid ja puuetega inimesi esmajärjekorras Rapla vallast, vabade kohtade olemasolul üle Eesti.

Teenindav personal on 8-liikmeline.

Hinnad on toodud alajaotuses "Eeskirjad ja korrad".

Kaiu üksus:

 

aadress
telefon
e-kiri

Kasvandu tee 45, Kaiu, 79301
484 5299, 5342 6281 
jk.hooldekodu@gmail.com

 

Kaiu Hooldekodu pakub eakatele ööpäevaringset üldhooldusteenust. Hooldekodu asub väikeses hubases ühekorruselises hoones oma väikese aiaga. Kohti on elanikele 19, neist 9 kahe- ja 1 ühekohaline. Personali kuuluvad juhataja, 4 hooldajat, 2 abihooldajat ja 2 kokka. Meditsiiniline personal hooldekodus puudub, vajadusel teenindavad elanikke meie perearst ja pereõde.

Aja sisustamiseks on võimalik lugeda raamatuid, ajalehti, ajakirju, vaadata televiisorit. Kaks-kolm korda aastas käib hooldekodus kirikuõpetaja ning kirikukoor. Pühade ja tähtpäevade puhul kaunistatakse maja vastavalt pühade traditsioone meeles pidades, pakutakse pühade toitu, käivad esinejad. Tähistatakse kõigi elanike sünnipäevi. Võimalik kuulata toas raadiot ning kokkuleppel võib kaasa võtta oma televiisori. Soovi korral võimalik õues jalutada. Muusikalist meelelahutust pakuvad meie elanikele Kaiu lasteaia mudilased ning muusikakooli ja põhikooli õpilased.

Kaiu hooldekodu koha maksumus:

Hinnad on toodud alajaotuses "Eeskirjad ja korrad".

 

Rapla Hooldekeskus

 

Registrikood

75024194 

Aadress

Kuusiku tee 5, Rapla 79511

Juhataja Kristiina Varusk

5365 8491

Hooldusjuht

5341 1705 rhk.hooldus@gmail.com

Majandusjuhataja

5326 3650
rhk.majandus@gmail.com

Päevakeskuse perenaine

5647 0603
rhkpaevakeskus@gmail.com

Ööpäevaringne info telefon

545 7633
messengeri videokõne aadressil: rapla hooldekeskus

E-post

rhkeskus@gmail.com

Koduleht

rhkeskus.ee

Skype rhk.osakond@gmail.com
 
Rapla Hooldekeskus on kohaliku omavalitsuse asutus ja juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, Rapla valla omavalitsusorganite õigusaktidest ning põhimäärusest. Hooldekeskusel on tööandja õigused.
 
Hooldekeskus on segatüüpi hoolekandeasutus, mis koosneb: päevakeskusest - supiköögist, hooldekodust, sotsiaalkorteritest, sotsiaalpindadest, kriisipinnast, kodutute varjupaigast, tugikeskusest ja vaimupuudega inimeste tugikeskusest.
 
Rapla Hooldekeskuse allüksusteks on:
Vaimupuudega inimeste tugikeskus "Vahtra" (Kuusiku tee 5, Rapla linn)
Alu Sotsiaalmaja (asukohaga Tallinna mnt.10, Alu, tel 5386 9456, e-post: alusotsiaalmaja@gmail.com),
Alu Tugikeskus (asukohaga Pargi 1, Alu ,Rapla vald).
 
Tegevuse eesmärgiks on ööpäevaringne hooldamine, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine, rehabiliteerimine, kriisiteenused emale ja lapsele, avahooldus.
 
Põhirõhk on suunatud hoolealuste toimetuleku ja elukvaliteedi parandamisele.
 
Päevakeskus asub Rapla Hooldekeskusega ühes majas (Kuusiku tee 5). Siia on oodatud kõik Rapla valla eakad, et üheskoos jagada oma argielu muresid ja rõõme eakaaslastega. Korra kuus toimuvad eakatele ka meelelahutusüritused. Osavõtt on alati rahvarohke. 
 
Päevakeskuse supiköök on avatud E-R 12.00 – 14.00. Päevakeskuses toitlustatakse ka hooldekeskuse hoolealuseid.
 
TEENUSED 
 
 • Koduteenus
 • Ööpäevaringne hooldus;
 • Sotsiaalkorterid;
 • Sotsiaalpinnad;
 • Kriisiteenus;
 • Kriisiteenus emale ja lapsele;
 • Töötute rehabiliteerimine;
 • Kodutute varjupaik;
 • Tugikeskused;
 • Igapäevaelu toetamise teenus;
 • Toetatud elamine;
 • Päevakeskus (supiköök).
 
Rapla Hooldekeskuse peaeesmärgiks on inimesele eluaseme kindlustamine, majutamine(koos toiduga), lisaks hooldus, järelvalve, põetus.
 
Koduteenuse eesmärgiks on aidata eakaid ja puuetega inimesi oma igapäeva- eluga toimetulekul ja aidata säilitada nende elukvaliteeti. Eesmärgist tulenevalt on Rapla Hooldekeskuse ülesandeks soodustada abivajajate enesetunnetuse, motoorsete, kognitiivsete, kommunikatiivsete, sotsiaalsete ja eneseteenindus oskuste võimalikku säilitamist.
Koduteenust võib taotleda kõrvalabi vajav vanur või puudega täisealine isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Rapla vald. 
Teenus on selle saajale tasuline. 
Koduteenust osutavad selleks vajaliku koolituse saanud hooldustöötajad.
 
Ööpäevaringse hooldamise eesmärk on parim võimalik (ühiskonnas aktsepteeritavaks peetav ) elukvaliteet institutsioonis.
Ööpäevaringse hooldamise ülesandeks on inimeste abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel (sh. Enesehooldus, hooldamine, põetamine), ohutuse kindlustamine inimesele enesele ja teistele. Ööpäevaringset hooldusteenust osutavad kogenenud ja selleks erialase ettevalmistuse saanud töötajad.
 
Sotsiaalkorterid – toetatud elamine. Sotsiaalkorter koosneb köögist, elutoast, wc ja vannitoast ning väikesest esikust. Üldpinda 32,2m.
Sotsiaalkorterid antakse kohaliku omavalitsuse poolt inimestele, kes ei ole suutelised oma endistes korterites edasi elama makseraskuste tõttu.
Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt Eesti Vabariigi elamuseadusele ja käesolevale eeskirjale ning sõlmitud üürilepingule, kusjuures:
 
 • sotsiaaleluruumi kui vallale kuuluvat eluruumi ei erastata;
 • sotsiaaleluruumi üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib vallavalitsus ja sotsiaalkomisjon.
 • sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud eluasemekulud tasub üürnik..
Sotsiaalpinnad – toetatud elamine. Sotsiaalpind koosneb ühest toast, mida jagavad omavahel 2 inimest. Need on eelkõige mõeldud töötutele, vangist vabanenutele, inimestele kes ei ole suutelised oma eluga toime tulema iseseisvalt:
 
 • sotsiaalpinda ei erastata;
 • sotsiaalpinna üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib vallavalitsus ja sotsiaalkomisjon.
Turvakodu teenus - on ajutise elamispinna andmine ajutiselt peavarjuta inimestele (tulekajude korral, pereprobleemid).
Turvakodu teenus emale ja lapsele - on ajutine elamispind peavarjuta jäänud või koduste tülide tõttu vägivalla eest põgenevatele naistele koos lastega.
 
Varjupaiga teenus - abistav toimetulek, turvalisuse tagamine, mõeldud neile kellel pole kohta kus elada ja ööd veeta. Isikutel, kelle registrijärgne viimane elukoht ei ole Rapla vallas on teenust võimalik kasutada kuni kolm ööd.
 

Rapla Hooldekeskust tutvustav FILM.

Hinnad on toodud alajaotuses "Eeskirjad ja korrad".