24.08.23

Aasta haridusauhind

Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud
silmapaistev.

 

2022. aasta

2022. aasta haridusauhinna laureaat on Elve Ruus, kellel täitus Juuru Eduard Vilde Koolis 50 aastat tööstaaži muusikaõpetajana. Lisaks muusikatundidele on ta juhendanud kooli  kellamänguringe, plokkflöödiringe, poistekooriringe, mudilaskooriringe ja lastekooriringe. Viimast ringi kuni tänase päevani, viies ka sellel aastal õpilasi Noorte laulu- ja tantsupeole. Ta on olnud armastatud klassijuhataja mitmetele lendudele.

Elve Ruus on lavastanud olnud Rapla Laulupeo ja naisansambli "Metsalilled" kauaaegne eestvedaja. Ta on Juuru kooli legendaarne muusikaõpetaja, kelle juhendamisel on koorid alati osalenud nii Raplamaa; Harjumaa laulupäevadel ja koolinoorte laulupidudel. Väikeses koolis koori kokku saada ja aastaid "elus hoida" pole lihtne- see on kiitust väärt kunst. Hinnatud on tema panus kultuuri edendajana Juuru kogukonnas. Rahuliku loomuga, peene huumorimeelega ja suurte pedagoogiliste kogemustega on ta toeks ja eeskujuks kõikidele kolleegidele ja heaks seltsiliseks kaaslastele.

Suur tänu nominentidele:

  • Aitäh kauaaegsele Rapla Vesiroosi Kooli õpetajale Eva Hindremäele innovaatilise ja loomingulise suhtumise eest eriklassi õpilaste õpetamisel ning kooli ajaloo jäädvustamisel ja esitlemisel pildis.
  • Suur tänu Kristi Luigele pikaaegse panuse eest Rapla valla täiskasvanud õppijate toetamisel ja innustamisel oma haridusteed jätkama.
  • Aitäh Eha Pärdile aastatepikkuse tegevuse eest Raikküla Põhikooli õpilaste sportlike eluviiside kujundajana, Lipa lasteaiarühma Lustilaps mudilaste mängulise ja loova liikumisõpetajana ning Raikküla vabaajakeskuse abivalmis, toimeka ja hoolsa töötajana.

2021. aasta

Rapla valla 2021. aasta haridusauhinna laureaat on „Hea lasteaia teerajaja" märgise pälvinud Rapla Lasteaed Päkapikk

10. detsembril omistati Rapla Lasteaiale Päkapikk „Hea lasteaia teerajaja" märgis. „Hea lasteaia teerajaja" tiitli ja logoga tunnustatakse lasteaeda, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Logo kasutamise õigus antakse lasteaiale üle koos „Hea lasteaia teerajaja" tiitliga kolmeks aastaks. Tunnustatavad lasteaiad on oma tegevusi eneseanalüüsi vormis hinnanud. „Hea lasteaia teerajaja" tiitli ja logo saaja eneseanalüüsis kirjeldatud praktikad on seostatud ja analüüsitud lähtuvalt lasteaia põhiväärtustest. Analüüsi koostamisse on kaasatud eri osapooled ning analüüsitud on ka varasemalt või tunnustusprogrammi esimeses etapis välja toodud kitsaskohtade ja arenguvajadustega tegelemist. Tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" osalevad lasteaiad esitavad Tartu Ülikooli eetikakeskusele eneseanalüüsi vastavalt käesoleva aasta analüüsi kirjutamise juhendile ja tunnustusprogrammis osalemise tingimustele. Eneseanalüüside hindamisel arvestatakse lasteaedade oskust hea lasteaia eri aspekte kirjeldada ning eesmärgistada, tuua näiteid, hea lasteaia aspektidega tegelemist tõendada, kitsaskohti ja arenguvajadust analüüsida ning kitsaskohtadega tegelemist veenvalt näidata. Eneseanalüüsis on hinnatud ka need andmekogumise viiside kirjeldused, mida lasteaed kavatseb tulevikus kasutama hakata. Eneseanalüüside hindamise žüriis on väärtusprogrammi nõukogu esimees, Tartu Ülikooli eetikakeskuse esindajad ja ning vajadusel ka haridus- ja sotsiaalteadlased.

Tänukirja pälvis:

  • Thea Paluoja, kes on juba 40 aastat nakatanud muusikapisikuga meie lapsi, noori ja ka täiskasvanuid.

2020. aasta

Rapla valla 2020. aasta haridusauhinna pälvis Ivi Sark.
Ivi on täiskasvanud õppija nädala sündmust korraldanud Raplamaal juba 15 aastat. Ta on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assossatsiooni Andras Täiskasvanuhariduse koordinaator Raplamaal.
Täiskasvanud õppija nädala raames on Raplamaal tunnustatud 361 nominenti. Möödunud aastal esitati TÕNi nominente Raplamaalt kokku 36. Sellise hulga nominentide arvuga ja nende ülesleidmisega ületati kõikide teiste maakondade tulemusi.
Erakordne 2020 aasta on olnud suurim ühisõppimine üle maailma. Sisuliselt iga inimene on pidanud omandama uusi oskuseid, eelkõige tehnoloogia kasutamist kuid kindlasti ka oskuse olukorras toime tulla ja kohaneda. Täiskasvanuharidus Raplamaal võrgustiku liikmed aitavad leida haridustee jätkamiseks sobilikke võimalusi, märkavad tublisid täiskasvanud õppijaid ja organisatsioone ning tunnustavad neid kõiki tänusündmusel. Võrgustik on tegelenud aktiivselt täiskasvanuhariduse populariseerimisega maakonnas, mis on ennast tugevalt õigustanud, sest maakonna kutsehariduskeskustes on rekordiline arv täiskasvanuid õppimas! Õppimisest kasu meile kõigile – eneseteadlik täiskasvanu on parem kaaslane kodus, tööl või olles ise tööandja rollis. Raplamaal on tore õppida ja Raplamaa inimestele meeldib õppida! Tunnustamine aga innustab uutele tegudele!

Tänukirja pälvisid:

  • Alu Kooli hoolekogu pikaaegne liige ja esimees Marve Reede.
  • Rapla Vesiroosi Kooli tugiteenuste koordinaator Ebbe Sündema.

2019. aasta

Vahur Soonberg
Vahur Soonberg on Rapla Vesiroosi Koolis  innustunud muusikaelu edendaja olnud juba 15 aastat. Tema eestvedamisel alustas tegevust muusikastuudio, kus õpilastel on olnud võimalus  arendada laulu- ja pillimängu oskust ning ansamblites koos musitseerimist. Kooli kogukonnas on saanud legendaarseks kaks korda õppeaastas toimuvad muusikastuudio kontserdid.

Vahuri juhendatud  laulukoorid on osalenud kõikidel vabariiklikel ja maakondlikel laulupidudel. Ta on ise olnud laulupidude üheks korraldajaks. Tema juhendatud õpilased on edukalt osalenud laulukonkurssidel. Vahur on väga pühendunud, sihikindel, laste poolt armastatud õpetaja ja sõbralik kolleeg.

 

2018. aasta

Rapla Muusikakooli flöödiõpetaja Angela Katkosilt
Tema õpilased on saavutanud 35 aasta jooksul väga häid tulemusi erinevatel konkurssidel. Õpetaja koos õpilastega on oodatud esinema nii Rapla vallas, maakonnas kui kogu Eestis.  Teda aktsepteeritakse kui loovat, andekat ja usinat töömesilast kõikjal riigis.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI