Euroopa Parlamendi valimised 2024

Eestis on Euroopa Parlamendi valimisnädal on 3. juunist 9. juunini 2024, valimispäev on 9. juuni 2024.

Euroopa Parlamendi valimistel on Eesti üks valimisringkond, see tähendab, et kõikjal Eestis saab valida samu kandidaate.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanik või Eestis alaliselt elav EL kodanik või alaliselt välisriigis elav Eesti kodanik.

Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Eestis hääletav hääleõiguslik isik saab oma hääle anda kas eelhääletamisepäevadel (3.–8. juuni 2024) või valimispäeval (9. juuni 2024).

Hääletamise võimalused on:
1) valimissedeliga eelhääletamise päevadel või valimispäeval valimisjaoskonnas hääletamine;
2) valimissedeliga kodus hääletamine (hääletamine toimub 7.–9. juuni 2024);
3) asutuses (kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses) hääletamine (hääletamine toimub 3.–6. juuni 2024);
4) elektrooniliselt ehk veebis hääletamine (hääletamine toimub 3.–8. juuni 2024).

Info valimiste kohta https://www.valimised.ee/

Valimisõigusega seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist Internetis portaali e-rahvastikuregister kaudu ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga sisse logides või taotleda andmeid Rapla Vallavalitsuselt (vallasekretär Ülle Eesik-Pärn, tel 5886 5930; e-post vallasekretar@rapla.ee või vallasekretäri abi Ants Soodla, tel 505 9718, e-post ants.soodla@rapla.ee).

Valimisega seotud informatsiooni on võimalik küsida riigi valimisteenistuselt (tel 631 6633, e-post info@valimised.ee) või Rapla vallasekretärilt (5886 5930, e-post vallasekretar@rapla.ee).

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonide üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib valimistulemusi Rapla valla valimiskomisjon (häältelugemiskomisjon).

Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 10. juunil 2024 alates kella 10.00st Rapla riigimaja III korrusel, ruumis nr 321.

Rapla valla valimiskomisjon tegutseb Rapla riigimajas aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 14 (III korrus).

Hääletamisvõimalus Rapla vallas
tabel hääletamise kohta