24.01.22

KKK

 • Millal võetakse taotlusi vastu?

Taotlusi võtame vastu alates 10. jaanuarist.

 • Kui kaua taotluse menetlemine aega võtab?

Taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumendid on korras, makstakse toetussumma välja sellele järgneva 7 tööpäeva jooksul. Kui taotleja peab esitama täiendavaid andmeid, antakse talle selleks aega 5 tööpäeva. 

 • Kas üksi elava pensionäri toetus on sissetulek?

Ei, üksi elava pensionäri toetus ei ole sissetulek.

 • Millisest kuust alates saab toetust taotleda?

Toetuse maksmise periood on septembrist 30. märtsini. Septembri tarbimise eest esitatakse arve reeglina oktoobri kuus.

 • Millise perioodi sissetulekuid arvestatakse?

Arvestatakse selle perioodi sissetulekuid, mille energiakulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui jaanuaris esitatakse taotlus septembri kuni detsembri energiakulude toetuseks, siis võetakse arvesse samuti septembri kuni detsembri keskmine sissetulek (sissetulekud neljal kuul kokku liidetuna ja jagatud neljaga).

Erandina, kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku. Näiteks võib sellised tulud olla sünnituspuhkuse rahade laekumine mitme kuu eest korraga või II sambast korraga välja võetud rahad. Siis neid ei arvestata tuludest välja, vaid sept-nov asemel võetakse arvesse juuli-detsember keskmine sissetulek.

Kui ühel kuul saadi ühekordselt sedavõrd kõrget sissetulekut, et ka mitme kuu keskmise tulemusena ületatakse toetuse määramisel aluseks võetavat sissetuleku piirmäära, siis vastava kuu eest toetust ei saa. Teiste kuude energiakulude kallinemise katteks on siis aga siiski võimalik toetust taotleda.

 • Kas iga kuu kohta tuleb esitada eraldi taotlus?

Ei tule. Võib esitada ühistaotluse nt perioodile september - detsember. Kompenseerimisele kuuluvad dokumendid peavad olema lisatud eraldi iga kuu kohta, mis ühistaotlusel kirjas.

 • Kas on olemas ka toetuse blankett või sobib vabas vormis avaldus? Kas peaks olema digiallkirjastatud?

Toetuse taotluse blankett on lisatud e-vormina ja Wordi failina kodulehele alajaotuses "Blanketid".

 • Kas seoses COVID 19-ga on mingid nõuded/reeglid?

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega.

 • Millised on võimalused taotluse esitamiseks?
 • täites e-vormi
 • e-postiga aadressile rapla@rapla.ee
 • kohale tulles (eelregistreerimisega)

 

 • Milliste kulude osas on õigus toetust saada?

elekter, kui ühiku hind on üle 12 s/kWh

gaas, kui ühiku hind on üle 4,9 s/kWh,

kaugküte, kui hind on võrreldes 31.01.21 seisuga kallinenud ja on kõrgem kui 78€/MWh (7,8 s/kWh)

 • Milline peab olema pere sissetulek, et toetust saada?

Toetuse maksmise piir – leibkonna ühe inimese kohta 1126 eurot, iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul koefitsiendiga 0,3.

 • Kes kuuluvad minu perekonda?

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Ühiseks perekonnaks loetakse suhtes olevad isikud ka siis, kui perekonnal on mitu elukohta ja nad on erinevatesse kohtadesse rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud. Perekonna osaks loetakse ka isikud, kes ajutiselt viibivad mujal (nt töö tõttu). Määravaks on nende peamine või alaline elukoht. Üldjuhul ei moodusta alla 18-aastased lapsed ja noorukid oma vanematest eraldi perekonda. Ühises eluruumis (majas, korteris) elavad isikud moodustavad üldjuhul ühe perekonna. Eluruumis võib ka elada isikuid, kes ei kuulu ühte perekonda. Seda juhul, kui neil on kindlaks määratud eraldi elamispind (vähemalt tuba või eraldatud osa toast), kusjuures osa ruumidest võib olla leibkondade ühiskasutuses, ning kui nad majandavad iseseisvalt, kasutades omaette rahalisi, toidu ja muu majapidamise ressursse.

 • Kas mul on õigus toetust saada?

Palun kontrolli seda kalkulaatori abil.

 • Kas ma saan toetust oma maakodu energia arvete osas, kui mu peamine elukoht on Rapla korteris?

Ei, toetust on võimalik saada ainult ühe, peamise elukoha energiaarvete eest sellest omavalitsusest, kus on rahvastikuregistri kanne.

 • Kuhu ma pean pöörduma toetuse saamiseks, kui ma elan Raplas (peamine elukoht), aga registreeritud aadress on mujal (nt Tallinnas)?

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele (Tallinn). Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal (Rapla).

 • Rapla Vallavalitsuse sotsiaaltöötajate kontaktid leiad siit.
 • Infovoldik leitav SIIT