10.02.23

Rapla vallas on täna veel hulk hooneid ehitisregistrisse kandmata! (vt kaarti lk lõpus)

1. jaanuariks 2020 tuli korrastada ehitisregistri andmed ja kanda registrisse sinna seni kandmata hooned. Registri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. Andmeid kasutavad notarid, kohtud, politsei, Päästeamet, äriühingud, pangad, kohalik omavalitsus. Ehitisregistris registreerimata ehitisele ei ole võimalik väljastada ehitusluba selle laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, tehnosüsteemide muutmiseks, lammutamiseks ega kasutusluba.

Siiani puuduvad ehitisregistris andmed paljude Rapla vallas asuvate  hoonete kohta. Ehitisregistri andmetega tutvuda aadressil www.ehr.ee.

Ehitise registreerimiseks ehitisregistris peab kinnistu omanik esitama  Rapla Vallavalitsusele „Andmete esitamise teatise", ehitus- või mõõdistusprojekti, inventariseerimis- või eskiisjoonised, asendiplaani (alusena võib kasutada ka ortofotot) hoone asukohaga.

„Andmete esitamise teatise" blankett  on kättesaadav aadressil
https://365mkm.sharepoint.com/:w:/s/ERI/e-ehitus/juhendid/ERgcry_PjVhKusZOlqgZYJYB1o9gvkNKKdra7eMrXKhtpQ?rtime=uBzhggSo2Ug 
ja puuduva elamu puhul tuleb täita lisaks:  Lisa 1 – eluruumi andmed https://365mkm.sharepoint.com/:w:/s/ERI/e-ehitus/juhendid/EWgPMoGYjG9KtQ5M0-NZ2OMBEpLyh2c-9vRoG2z6wBgPZA?e=YF0e5T või Rapla Vallavalitsusest aadressil Viljandi mnt 17, Rapla. Dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile rapla@rapla.ee või tuua paberkandjal Rapla Vallavalitsusse.

Täiendav informatsioon Rapla Vallavalitsuse ehitusspetsialistilt Leho Vürstilt telefonil  5302 0138, e-postil leho.vurst@rapla.ee  või vastuvõtupäevadel Rapla vallamajas.

Ehitise andmete õigsuse eest ehitisregistris vastutab omanik! (Ehs § 19.  Omaniku kohustused)

Maa-amet saadab meile järjest andmeid hoonetest, mille kohta puudub ehitisregistris märge:

Asustusüksus Kinnistu Katastriüksus
Alu alevik Männi tn 5 66904:005:0093
Atla küla Atla mõis 24005:001:0370
  Tõnu 66801:001:1243
Härgla küla Kaalumaja 24001:002:0870
Iira küla Krooni 66902:001:0024
Jalase küla  Mäe 65401:002:0051
Juuru alevik Pendi tee 5 24005:002:0681
  Tallinna mnt 9 24005:002:0250
Kabala küla Kuusetuka 65401:002:0920
Kaiu alevik Kasvandu tee 5p 27701:002:1928
  Kasvandu tee 16 27701:002:0900
Kalda küla Tänavatalu 24001:002:0077
Karitsa küla Karjatänava 27701:003:1140
Kasvandu küla Uuemetsa 27701:003:2320
Kodila küla Bussi tn 1 66901:003:0210
Kuimetsa küla Ülevälja 27701:001:0052
Kõrgu küla Tooma 66801:001:0586
Lipametsa küla Rakveresauna 65402:002:0005
Loe küla Koidu 65401:003:0054
  Nurga 65401:003:0170
Lõiuse küla Loigu 24001:001:0200
  Mätliku 24001:001:0560
  Õunapuu 24001:001:0482
Mahlamäe küla Hallikivi tee 6 66901:001:0444
Maidla küla Kalda 24005:003:0900
  Kõrgemaa 24005:003:0210
  Künka 24005:003:0034
Mahtra küla Sepa 24005:001:0046
  Tänavotsa 24005:001:0096
Oblu küla Laari 27701:001:0731
Oela küla Suislepa tee 15a 66901:002:0107
Orguse küla Pärtli 24005:003:0135
Pirgu küla Kaljumäe tee 16 24002:001:0380
  Kaljumäe tee 18 24002:001:0370
  Kaljumäe tee 25 24002:001:0540
  Kaljumäe tee 41 24002:001:0520
  Karikakra tee 6 24003:004:0140
  Kevade tee 11 24003:005:0190
  Kruusa 24001:001:0520
  Laastu tee 3 24002:002:0210
  Lohu tee 7 24003:001:0030
   Lohu tee 9 24003:001:0360
   Lohu tee 16 24003:001:0330
  Möldre 24001:002:0048
  Palgi tee 8 24002:002:0040
  Rameki tee 3 24003:002:0180
  Rameki tee 5 24003:002:0070
  Rameki tee 14 24003:002:0270
  Rameki tee 22 24003:002:0230
  Rameki tee 26 24003:002:0150
  Rameki tee 34 24003:002:0210
  Spooni tee 6 24002:002:0310
  Suve tee 5 24003:007:0170
  Suve tee 16 24003:007:0030
  Suvila tee 13 24003:003:0200
  Suvila tee 15 24003:003:0300
  Viigi tee 1 24003:007:0200
  Ülejõe tee 25 24003:002:0060
Purila küla Kase 66903:002:0052
  Tamme põik 7 66801:001:1038
  Tamme tee 2 66903:002:0116
  Üleallika 66903:002:1021
Purku küla Kase 65403:001:1021
  Lindepooli 66801:001:0172
  Masinakeskuse 65403:001:0106
Raela küla  Soone 66801:001:1278
Raikküla Aasa 65402:001:0205
  Risti 65402:001:0570
Raka küla Suur-Rätsepa 66801:001:1309
Rapla linn Jaama tn 3 67001:002:0007
  Kalda tn 25 67001:001:0440
  Kodu tn 3 67001:002:1040
  Telliskivi tn 23 67001:010:0790
Röa küla Väljapere 66903:002:0193
Sikeldi küla Sikeldi farm 66801:001:1338
Sulupere küla Jõetaguse tee 21 66904:003:0116
  Nurga tee 3 66904:003:0298
Suurekivi küla Toa 27701:004:0669
Uusküla Kasesalu 66904:001:0851
  Pähklisalu tn 30 66905:004:0060
  Pääsukese tn 4 66905:001:0470
  Pääsukese tn 5 66905:001:0480
  Pääsukese tn 12 66905:001:0520
  Roheline tn 22 66905:013:0300
Vahakõnnu küla Kuuse 65403:001:0162
  Männiku 65403:002:0250
Vahastu küla Härjamäe 27701:005:0541
  Vanaõue 27701:005:0710
Valli küla Aasa 65403:001:0461
  Kaera 65403:001:0600
  Leinassaare 65403:001:0065
Vana-Kaiu küla Heinaseemne kuivati 27701:003:1400
Vankse küla Luuka 24001:002:0092
Vaopere küla Kõrtsu 27701:001:0861