« Tagasi

Tutimäe selvepesula arvamusküsitlus

Rapla linnas puudub sõidukite selvepesula. Selvepesula rajamise küsimus on läbi aastate kõneaineks olnud, mille põhjal võib eeldada arendajate motiveeritust ja turu olemasolu. Keerulisem on lugu asukohavalikuga. Pesula võiks paikneda hõlpsasti leitavas asukohas äri-, tootmis- või transpordimaal. Hea oleks, kui lähedal paikneksid kaubandus- ja teenindusasutused, mis suurendaks läbi funktsioonide koostoime iga iseseisva funktsiooni elujõulisust.

Munitsipaalomandis on sobivaid maatükke napilt, kuid üks võimalikke paiknemiskohti on Tutimäe parkla (katastritunnus 66801:001:0463). Asukoht paistab Tallinna maanteelt, samas ei jää pesula häirivalt näha olemasolevate kortermajade akendest, mis loob eeldused võimaliku müra- ja valgushäiringu ennetamiseks. Olemasolev väike parkla jääb praegusel kujul toimima, kuid optimaalse liikluskorralduslahenduse saavutamiseks on mõistlik väljasõit korraldada Tallinna mnt 47 maaüksusel oleva tee kaudu, milleks on vajalik sõlmida asjakohane asjaõigusleping maaomanike vahel või moodustada juurdepääsuteest eraldi avalikus kasutuses oleva tee maaüksus.

Maaüksuse tänavavaade (Google) 2011. aastast.

Eskiislahenduse pilt. Eskiisi autor: Marko Mandel, OÜ M-PESULAD.

► Eskiis kogumahus (2,7 MB .pdf)

 

Et selgitada välja puudutatud piirkonna elanike arvamus, viiakse asukohavaliku küsimuses läbi arvamusküsitlus. Rapla Vallavalitsus ootab seisukohavõtte allpoololeva vormi vahendusel kuni 14.juunini 2019. Alternatiivsete asukohtade või teiste variantide ettepanekud on teretulnud allpool olevasse kommentaaride lahtrisse või e-posti aadressil rapla@rapla.ee. 

 

ARVAMUSKÜSITLUSE KOKKUVÕTE

Küsitlusele laekus 42 häält valla veebilehel koos 4 kommentaariga ning 5 kirjalikku seisukohavõttu. Kirjalikult andsid arvamused Tallinna mnt 47, 49 ja 51a omanikud. Küsimus oli arutlusel ka Tallinna mnt 47 korteriühistu üldkoosolekul, kus autopesula rajamist ei pooldanud keegi kohalolnud 25 ühistu liikmest.

17.06.2019 arutas vallavalitsus küsimust ja otsustas selvepesula rajamist Tutimäe parkla maaüksusele mitte toetada.