27.06.22

Rapla valla arengukava 2018 - 2025 muutmine

Rapla Vallavolikogu algatas 23. veebruaril 2022 otsusega nr 8  Rapla valla arengukava 2018 - 2025 uuendamise. Uuendamisele kuuluvad:

  • Rapla valla arengukava 2018-2025 põhidokument
  • lisa 1 - Rapla valla profiil
  • lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused
  • lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused
  • lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava
  • lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peavad arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sellel põhjusel on hetkel dokumentide uuendamine käsil ajavahemikku 2023-2026.

Rapla Vallavalitsus esitas 12. aprillil 2021 Rapla Vallavolikogule menetlusse määruse eelnõu - Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine.

Eelnõu juurde kuuluvad lisad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA