28.04.21

Rapla valla arengukava 2018 - 2025 muutmine

Rapla Vallavolikogu algatas 25. märtsil 2021 otsusega nr 16  Rapla valla arengukava 2018 - 2025 koosseisus olevate lisade uuendamise. Uuendamisele kuuluvad:

  • lisa 4  - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava
  • lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peavad arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sellel põhjusel on hetkel dokumentide uuendamine käsil ajavahemikku 2022-2025.

Rapla Vallavalitsus esitas 12. aprillil 2021 Rapla Vallavolikogule menetlusse määruse eelnõu - Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine.

Eelnõu juurde kuuluvad lisad:

Rapla valla arengukava tegevuskava, investeeringute kava aastateks 2022-2025

Rapla valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Ootame nimetatud lisadele muudatusettepanekuid kuni 5.maini 2021. Muudatusettepanek tuleb esitada e-postiga aadressile rapla@rapla.ee

Muudatusettepanek peab sisaldama:

  • Esitaja nime,
  • kontaktandmeid (telefon, e-post),
  • muudatuse asukohta dokumendis,
  • olemasolevat teksti ja välja pakutud uut sõnastust
  • kui tegu on invetseeringuga, siis katteeallikat (teine objekt vms samas investeeringute kavas) mille arvelt antud invetsseringut ellu viia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA