18.05.23

Rapla valla arengukava 2018 - 2025 muutmine

Rapla Vallavolikogu algatas 30. märtsi 2023 otsusega nr 17  Rapla valla arengukava 2018 - 2025 uuendamise

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peavad arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sellel põhjusel on hetkel dokumentide uuendamine käsil ajavahemikku 2024-2027.

Rapla Vallavalitsus esitas 08. mail 2023 Rapla Vallavolikogule menetlusse määruse eelnõu - Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine.

Eelnõu on kättesaadav allalaadimiseks siin lingil. Eelnõu juurde kuuluvad lisad:

 

Vastavalt ajakavale oleme planeerinud anda võimaluse omapoolseid ettepanekuid dokumentidele esitada ka valla elanikel. Selleks avalikustame eelnõu vormis dokumendid ning ootame ettepankuid muudatuse osas 12.maist kuni 02. juunini.

Omapoolsed ettepanekud palume esitada e-postiga aadressile rapla@rapla.ee 

Etteapanek peab sisaldama järgmist:

1. Esitaja ees- ja perekonnanime

2. Esitaja telefoni number (vajadusel sisu täpsustamiseks)

3. Dokumendi nime ja lk, millele muudatusettepanek esitatakse

4. Olemasolev tekst/sõnastus dokumendis

5. Ettepanekuna esitatav uus tekst/sõnastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA