5.12.23

 

Kehtiv arengukava aastateks 2018 - 2025  (viimati muudetud 29.septembril 2022 volikogu määrusega nr 18) 

Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2024-2027)

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia (2024-2027)  


Hetkel kehtivad arengukava täiendavad lisadokumendid:

Lisa 6 - Rapla valla haridusstrateegia 2021 - 2035

Lisa 7 - Rapla valla sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2023 - 2035

Lisa 7.1 - Rapla valla sotsiaalvaldkonna strateegia tegevuskava aastateks 2023-2027

Lisa 8 - endise Juuru valla tervisprofiil

Lisa 9 - endise Kaiu valla terviseprofiil

Lisa 10 - endise Raikküla valla terviseprofiil

Lisa 11 - endise Rapla valla terviseprofiil

Lisa 12 - Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2034

Lisa 12.1 - Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2034 kaardid

Lisa 13 - Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2026

Lisa 14 - endise Juuru valla Järlepa asula soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2025

Lisa 15 - endise Juuru valla Juuru asula soojusmajanduse arengukava aastani 2025

Lisa 16 - Rapla linna soojusmajanduse arengukava aastani 2026  

Lisa16.1 - Rapla linna soojamanaduse arengukava lisad (zip formaadis)

Lisa 17 - Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping

Lisa 18 - Kohila ning Rapla valla jäätmekava 2018-2022

Lisa 19 - Endise Raikküla valla jäätmekava 2015-2020

Lisa 20 - Endise Kaiu valla jäätmekava 2015-2020


 

Arengukava menetlusega seotud koosolekute protokollid:

Rapla Vallavolikogu otsus 30.märtsil 2023 nr 17  "Rapla valla arengukava 2018–2025" uuendamine

I lugemine:

Volikogu istungi protokoll 25.05.2023

II lugemine:

Toimetaja: HEITI VAHTRA